avocat administrativ consultanta ,reprezentare.
avocat contencios administrativ,litigiu administrativ,drept administrativ

Oferim servicii de consultanta,opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare precum si a tuturor institutiilor de stat si particulare in vederea apararii intereselor clientilor nostri:

Dreptul administrativ reglementează dreptul persoanei care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr- un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, de a se adresa instanței de contencios administrativ cu solicitarea de a se anula actul, de a i se recunoaște dreptul pretins și repararea pagubei ce i-a fost provocată. De asemenea, autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate solicita instanței de contencios anularea acestuia, sau poate introduce acțiuni în această instanță, precum și orice ale instituții de drept public. În acest sens, societatea noastră desfășoară activități precum redactarea asistarea sau reprezentarea în litigii

Avocat administrativ

Societatea noastra ofera:

 • Consultanta juridica oferita de un avocat administrativ;
 • Redactare de cereri si plangeri prealabile de orice fel;
 • Cerere privind emiterea unui act administrativ
  Contestatie administrativa – cerere privind procedura prealabila
  Cerere de suspendare a unui act administrativ pe cale principala
  Actiune in anularea actului administrativ
  Actiune in obligarea autoritatii administrative la emiterea unui act administrativ
  Actiune in pretentii constand in despagubiri materiale si morale
  Actiune impotriva ordonantelor Guvernului
  Exceptia de nelegalitate
 • Reprezentare in fata instantelor de judecata, institutiilor publice precum si in fata Comisiilor de Disciplina;
 • Reprezentare in fata Sindicatelor;avocat contencios administrativ;
 • Contestatii de orice fel impotriva deciziilor emise de institutiile publice;
 • anularea unor acte administrative unilaterale. recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubelor cauzate,cu ajutorul unui avocat contencios administrativ.
 • obligarea autorității să emită un act sau un al înscris, respectiv să efectueze o anumită operațiune administrativă, sub sancțiunea penalităților de întârziere sau a amenzii.
 • încheierea, modificarea, interpretarea, executarea, anularea, rezilierea unui contract administrativ,avand girul unui avocat administrativ.
 • executarea unui act administrativ emis.
 • excepția de nelegalitate a unui act administrativ.
 • repararea pagubei produsă printr-o ordonanță declarată neconstituțională cu indrumarea unui avocat contencios administrativ,litigiu administrativ.