avocat drept civil

Avocat drept civil,avocat cauze civile,avocat probleme juridice civile.Asiguram servicii de consultanta ,opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice ,asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare precum si a tuturor institutiilor de stat si particulare in vederea apararii intereselor clientilor nostri.Va asiguram suportul juridic necesar privind serviciile juridice ce tin de apararea si valorificarea drepturilor si intereselor legitime nascute din raporturile de drept civil: drepturi si obligatii, contracte, proprietate/coproprietate, raspundere civila delictuala, asigurare de bunuri sau persoane, drepturi locative, garantii, onoarea si demnitatea persoanei si nu numai. Indiferent ca este vorba de un avocat pentru partaj sau de un avocat pentru succesiune, echipa noastra va sta la dispozitie.

Avocat civil va ofera:

 • consultantii juridice;
 • actiuni si cereri in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative;
 • revendicare imobiliara si mobiliara;
 • garantie pentru evictiune;
 • simulatie;
 • rezolutiunea si rezilierea contractelor;
 • granituire;
 • partaj judiciar;
 • succesiuni;
 • actiuni privind dreptul de servitute;
 • raspundere civila delictuala si contractuala;
 • actiuni în nulitatea actelor;
 • actiuni în constatare si în anulare a actelor juridice;
 • actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
 • actiuni in pretentii;
 • actiuni posesorii;
 • uzucapiune;
 • mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri,materie de avocat civil;
 • recuperari de creante;
 • iesiri din indiviziune;
 • contraventii;
 • recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei;
 • masuri asiguratorii;
 • evacuari;
 • exproprieri;
 • executari silite;
 • contestatii la executare;
 • avocat civil privind redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile de:
  • vanzare – cumparare
  • imprumut
  • depozit
  • donatie
  • intretinere
  • inchireiere
  • renta viagera
  • comodat
 • tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri;
 • legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti;
 • avocat civil pentru asistenta si reprezentare in fata notarului public;
 • negocieri;
 • achizitii imobiliare;
 • asistare si reprezentare in proceduri necontencioase.
 • actiuni in revendicare;
 • actiuni in granituire;
 • actiuni privind dreptul de servitute;
 • actiuni in rezolutiunea si rezilierea contractelor;
 • actiuni in raspundere civila contractuala/delictuala;
 • actiuni in constatare/anulare;
 • actiuni privind dobandirea proprietatii prin uzucapiune si accesiune;
 • actiuni in pretentii si recuperari debite;
 • actiuni posesorii si actiuni in evacuare;
 • actiuni pentru anularea certificatului de mostenitor;
 • iesire din indiviziune si partaj succesoral: dezbaterea mostenirii, stabilirea masei succesorale, a mostenitorilor si a cotelor parti;
 • asistenta si reprezentare in faza executarii silite;
 • formularea de contestatii la executare;
 • asistenta si reprezentare in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si drept civil;
 • avocat cauze civile
  avocat cauze civile