avocat fond funciar,avocat terenuri Romania

avocat funciar

Cabinet de avocatura specializat in drept civil ofera consultanta si asigura reprezentare clientilor sai in domeniile: dreptul familiei, drept contencios administrativ, fiscal, avocat funciar, clauze, abuzive, banci, cedo, contracte, proprietate intelectuala, drepturi autor, marci, inregistrate.

  • Avocat funciar.Restituiri proprietăţi funciare;
  • Legea nr. 18/1991—Legea fondului funciar;
  • Legea nr. 16/1994—a arendării;
  • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
  • Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere;
  • Legea nr. 10/2001—privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod  abuziv;
  • Legea nr. 247/2005—privind reforma în domeniile proprietății şi justiției;

Evolutia retrocedarilor de paduri din fondul forestier al statului roman constituie inca o problema delicata, atat pentru autoritatile romane cat si pentru populatie,aceasta actiune fiind ajutata si prin intermeniul unui avocat fond funciar.

avocat terenuri romania
avocat terenuri romania

Acest lucru s-a datorat, in special, intereselor financiare ale oamenilor politici si, deopotriva, ale marilor investitori in fond forestier din Romania si din strainatate.Avocat terenuri Romania.

Desi cadrul legal cu avocat funciar ,pentru retrocedarea terenurilor preluate in mod abuziv in perioada 1945-1989 din fondul forestier al statului a aparut inca din anul 1991, prin legea fondului funciar,avocat funciar,completandu-se cu Legea nr. 1/2000 pentru reconstituireadreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, modificata prin Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, acest proces este inca in plina desfasurare, miza fiind din ce in ce mai ridicata.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679 din data de 6 august 2018, a fost publicată Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

avocat funciar

Pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților, aferente construcțiilor edificate de către fostele cooperative de producție, fostele asociații economice intercooperatiste și fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deținători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
– sunt deținători de construcții de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
– fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și a plății impozitelor și taxelor în conformitate cu prevederile legale;avocat funciar
– pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
– terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.